ऋतुगंध हेमंत वर्ष ९ अंक ५-  अनुक्रमणिका  -
ऋतुगंध शरद | वर्ष ९ अंक ४

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा: कवीश्वरा:
नास्ति येषां यशकाये जरामरणजं भयम् ||
-  अनुक्रमणिका  -


ऋतुगंध समिती 
आश्लेषा महाजन
मल्हार देशपांडे
प्रियदर्शिनी म्हैसाळकर
निरंजन नगरकर
अरुण मनोहर
रुपाली पाठक
मृणाल देशपांडे
प्रमोदिनी देशमुख
पालवी तडवळकर
जुई चितळे
निरंजन नगरकर
वृंदा टिळक
नीतीन मोरे
विश्वास वैद्य
प्रमोदिनी देशमुख
वृंदा टिळक
सई वैद्य
अनुष्का वर्तक
मोहना कारखानीस
नंदकुमार देशपांडे 
निरंजन भाटे
नीतीन मोरे
विनोदिनी वर्तक
मल्हार देशपांडे
निरंजन भाटे
मोहिनी केळकर
अनुष्का कुलकर्णी
विवेक वैद्य
ऋतुगंध वर्षा | वर्ष ९ अंक 3अयं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

ऋतुगंध समिती 
गिरीश टिळक 
युगंधरा परब
आरती शुक्ल 
रमा कुलकर्णी
मुग्धा पटवर्धन 
निरंजन भाटे
मृणाल देशपांडे 
विनय सावंत 
मेघना असेरकर
निरंजन नगरकर
विश्वास वैद्य
गीता पटवर्धन 
वृंदा टिळक 
मोहना कारखानीस
सतीश लेले 
ऋतुगंध समिती 
शैलजा सोनगावकर